Tulisan yang membahas tentang:

*
Proses
*
Faktor Dorong-Tarik: Perpindahan Petani ke Pengrajin
*
Magang: Penghantar Petani ke Pengrajin
*
Persyaratan Magang
Read on…(.pdf)